Sygeplejerske Line Dalsgaard

Jeg hedder Line og er 33 år. Jeg er uddannet sygeplejerske og er ansat her i klinikken på deltid fra d. 1.november 2011.Mit fokus her i klinikken vil bl.a. være kontrol af sukkersyge, blodprøvetagning, hjertekardiogram (EKG), kontrol af blodtryk, kostsamtaler, vaccinationer, børneundersøgelser, sårskift, rygestop og meget mere.Jeg har en baggrund som sygeplejerske på Neurologisk afdeling, Neonatalafsnittet og senest Stråleterapien i Næstved.Jeg glæder mig meget til møde jer og få et godt samarbejde med Jer her i klinikken.

Social- og sundhedsassistent Charlotte Snowman 

Jeg hedder Charlotte og er 46 år. Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og  er ansat her i klinikken på deltid fra 1. juli 2012. Jeg tog en uddannelse som sygehjælper i 1990, og fik arbejde på Herlev sygehus i onkologisk ambulatorium, som sekretær, i en kort periode. Herefter fik jeg arbejde på fødegangen på Hvidovre hospital. Efter 12 år fik Jeg lyst til at læse videre, for og dygtiggøre mig, og gik derfor i gang med assistent uddannelsen, som jeg fuldførte i 2003.  Jeg fortsatte mit arbejde på fødegangen, og nåede at få 21 dejlig år der. Jeg glæder mig meget til de mange nye udfordringer her på klinikken, og jeg vil være at finde i både receptionen og laboratoriet.

Laborant Charlotte Kristiansen

Jeg har arbejdet på klinikken siden 2000. Arbejder med sekretæropgaver, labratorieopgaver m.m. Jeg er halvtidsansat sekretær hos læge Kim Kirknæs Færk. Blev i 1985 uddannet laborant. Arbejdede derefter 10 år på Statens vet. institut for virusforskning. Blev i 1997 uddannet social og sundhedshjælper og i 1999, færdiggjorde jeg uddannelsen som social og sundhedsassistent.Under min sundhedsuddannelse, har jeg arbejdet på psykiatrisk, gynækologisk, medicinsk afdeling samt i hjemmeplejen.I perioden 2000-2001 passede jeg en hjerneskadet borger i eget hjem, sideløbende med ansættelse på Vordingborg sygehus på afdeling for yngre hjerneskadede.Jeg har gennemført diplomkursus i moderne astmabehandling og kontrol. Gennemført kurser i sorg/krise-reaktioner, og spiseforstyrrelser.

Lægesekretær Dorthe Sthur

Jeg er lægesekretærelev her på klinikken.Jeg startede min uddannelse 1. januar 2011 på Næstved Sygehus, hvor jeg har været indtil jeg startede her på klinikken den 1. april 2012. Jeg afslutter min uddannelse til nytår 2012, hvorefter jeg fortsætter her på klinikken, som lægesekretær.Jeg arbejder primært med sekretæropgaver, men går også til hånde på laboratoriet og hos lægerne.